Thiền Viện Tường Vân – Tên Gọi và Hoài Bão

Thiền Viện Tường Vân – Tên Gọi và Hoài Bão

Thiền viện Tường Vân được mang tên từ duyên khởi vô cùng xúc động khi Nhóm Phật tử trong Hội Từ Thiện Thiện Duyên (The Charity Group of Good Affinity) có tâm nguyện lập chùa để có nơi trang nghiêm tu tập sau vài năm chuyên làm từ thiện nhằm giúp đỡ những bô lão neo đơn và trẻ em khuyết tật ở quê nhà qua nhịp cầu thân ái…Keep Reading