Thư Mời Đại Lễ Vu Lan

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI Kính thưa qúy đồng hương Phật tử “Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác Mưa trên xác phượng báo mùa thu Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm Công cha nghĩa mẹ nhớ không nguôi.” Hôm nay trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, sau 3 tháng an cư kiết hạ thúc liễm thân tâm, vâng lời Phật dạy với truyền thống…Keep Reading