Thư Mời Đại Lễ Vu Lan

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI
Kính thưa qúy đồng hương Phật tử

“Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác
Mưa trên xác phượng báo mùa thu
Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm
Công cha nghĩa mẹ nhớ không nguôi.”

Hôm nay trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, sau 3 tháng an cư kiết hạ thúc liễm thân tâm, vâng lời Phật dạy với truyền thống tri ân và báo ân, noi gương hiếu hạnh của Tôn Giả Mục Kiền Liên để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng sanh thành, Ni chúng tại Thiền Viện Tường Vân long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày chủ nhật 26 tháng 08, 2018. Trân trọng kính mời qúy Phật tử, quý thân hữu xa gần dành thời gian về chùa lễ Phật- nghe pháp, tụng kinh Vu Lan để hướng công đức lành kính dâng lên cữu huyền- ông bà- cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

WRITTEN BY: admin

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields