Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Đại Lễ Vu Lan

Aug 21

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

Feb 12

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

English Dhamma Class

Every Wednesday

Feb 15

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Dhamma Class

Every Sunday

Feb 12

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Thọ Bát Quan Trai

3rd Saturday of the month

Jul 16
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Chương Trình Đón Xuân Năm Quý Mão 2023

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trước thềm năm mới Ni Chúng Thiền Viện Tường Vân thành tâm kính chúc Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni sức khoẻ an khang, thân chúc quý Phật tử một năm mới thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm.

Kính mời quý Phật tử về chùa du xuân lễ Phật cùng dâng lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc… Xem Chi Tiết

Join us to celebrate the Mid-Autumn Festival

Namo Fundamental Teacher Sakya Muni Buddha

As the Mid-Autum Day approaches when the Moon will be fullest and brightest of the seasons.

You all are invited to join us to celebrate Full Moon Autumn Festival, Children Festival, Reunion Festival… Find out more

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Ban Hộ Trì Tam Bảo chúng con kính mời quý đồng hương Phật tử dành thời gian tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu vào Chủ Nhật ngày 21 tháng 08 năm 2022. … Xem Chi Tiết