Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Đại Lễ Vu Lan

Aug 21

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

Jun 4

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

English Dhamma Class

Every Wednesday

May 31

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Dhamma Class

Every Sunday

Jun 4

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Thọ Bát Quan Trai

3rd Saturday of the month

Jul 16
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2567

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trân trọng kính mời quý Phật tử về tham dự Đại Lễ Phật Đản và Lễ An Cư Kiết Hạ năm 2023 – Phật Lịch 2567 vào ngày Chủ Nhật, 04 tháng 06 năm 2023. … Xem Chi Tiết

Join us to celebrate Vesak Day!

Namo Fundamental Teacher Sakya Muni Buddha

We sincerely invite you, your family and friends to join us for 3 days Buddha’s Birthday Retreat and Vesak Festival Celebration on
Sunday June 4th, 2023.Find out more

Chương Trình Đón Xuân Năm Quý Mão 2023

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trước thềm năm mới Ni Chúng Thiền Viện Tường Vân thành tâm kính chúc Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni sức khoẻ an khang, thân chúc quý Phật tử một năm mới thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm.

Kính mời quý Phật tử về chùa du xuân lễ Phật cùng dâng lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc… Xem Chi Tiết