"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Đại Lễ Vu Lan

Aug 26

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

Aug 1

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Lớp Anh văn Phật Pháp

Every Wednesday

Aug 4

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Lớp Việt Ngữ Phật Phá

Every Sunday

Aug 7

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Thọ Bát Quan Trai

9:30 AM - 5:00 PM

Aug 19
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Đại Lễ Phật Đản 2019

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng-Ni

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử,
Hàng năm vào ngày trăng tròn tháng tư khi muôn hoa đang nở rộ đó …

Tiệc Thanh Trai

Ban xây dựng Thiền Viện Tường Vân kính mời quý than Hữu, phật tử tham dự buổi tiệc thanh trai:

  • Xây dựng hệ thống solar energy nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng …

Join our Community

Thiền viện Tường Vân được mang tên từ duyên khởi vô cùng xúc động khi Nhóm Phật tử trong Hội Từ Thiện Thiện Duyên (The Charity Group of Good Affinity) có tâm nguyện lập chùa để có nơi trang nghiêm tu tập sau vài năm chuyên làm từ thiện nhằm giúp đở những bô lão neo đơn và trẻ em khuyết tật ở quê nhà qua nhịp cầu thân ái giữa Thiền viện Tường Vân (Virginia) và Chùa Long Thọ (Huế).

“Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách – Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”
Thích Nữ Khánh Đạt


COMMUNITY NEWS & ANNOUNCEMENTS

Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2019

Ngày Tu Bát Quan Trai vào mỗi thứ bảy tuần thứ ba:
Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính hướng dẫn
Lớp Anh Văn Phật Pháp:
Thứ tư (1:00 PM – 3:00 PM): Học trực tiếp qua facebook
Thiền viện Vô …
Keep Reading

Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2018

Ni Chúng tu học và toạ thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm, Việt Nam.
Phật tử sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật.
Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng Thứ Tư hàng tuần.
Lớp Việt Ngữ …
Keep Reading

Tai Chi Class Opening in 2018

1st Saturday Of The Month, from 9 AM to 12 Noon
Teaching By: Hằng Tâm
24 Form – Tai Chi Sword – Tai Chi Fan – Ba Duan Jun (Bát Đoạn Cẩm)
Please Call (571) 274-7828 Ahead Of Time

Keep Reading