"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Đại Lễ Vu Lan

Aug 26

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Tai Chi Class

Every 1st Saturday of the Month

Mar 5

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Tiệc Thanh Trai Xây Dựng

Chủ Nhật, June 6th, 2018

Jun 10

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

Feb 24

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Lễ Phật Đản 2018

Chủ Nhật, May 27th, 2018

May 27

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Lớp Anh văn Phật Pháp

Every Wednesday

Feb 20

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Lớp Việt Ngữ Phật Phá

Every Sunday

Feb 23

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”"

Thọ Bát Quan Trai

9:30 AM - 5:00 PM

Mar 19
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Thư Mời Vu Lan 2018

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI
Kính thưa qúy đồng hương Phật tử

“Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác
Mưa trên xác phượng báo mùa thu
Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm
Công cha nghĩa …

Tiệc Thanh Trai

Ban xây dựng Thiền Viện Tường Vân kính mời quý than Hữu, phật tử tham dự buổi tiệc thanh trai:

  • Xây dựng hệ thống solar energy nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng …

Join our Community

Thiền viện Tường Vân được mang tên từ duyên khởi vô cùng xúc động khi Nhóm Phật tử trong Hội Từ Thiện Thiện Duyên (The Charity Group of Good Affinity) có tâm nguyện lập chùa để có nơi trang nghiêm tu tập sau vài năm chuyên làm từ thiện nhằm giúp đở những bô lão neo đơn và trẻ em khuyết tật ở quê nhà qua nhịp cầu thân ái giữa Thiền viện Tường Vân (Virginia) và Chùa Long Thọ (Huế).

“Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách – Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”
Thích Nữ Khánh Đạt


COMMUNITY NEWS & ANNOUNCEMENTS

Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2018

Ni Chúng tu học và toạ thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm, Việt Nam.
Phật tử sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật.
Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng Thứ Tư hàng tuần.
Lớp Việt Ngữ …
Keep Reading

Tai Chi Class Opening in 2018

1st Saturday Of The Month, from 9 AM to 12 Noon
Teaching By: Hằng Tâm
24 Form – Tai Chi Sword – Tai Chi Fan – Ba Duan Jun (Bát Đoạn Cẩm)
Please Call (571) 274-7828 Ahead Of Time

Keep Reading

Weekly Schedule

Wednesday (12:30 -3:00 PM): English Class
Saturday (3rd Week Of The Month): 8 Precepts
Saturday (10 AM – 12 PM): English Class At Tuong Van
Sunday (9 AM – 1 PM): Community Activities

Keep Reading