Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Đại Lễ Vu Lan

Aug 21

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

Dec 10

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

English Dhamma Class

Every Wednesday

Dec 13

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Dhamma Class

Every Sunday

Dec 10

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Thọ Bát Quan Trai

3rd Saturday of the month

Jul 16
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Khóa Tu Vu Lan 2023

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính mời quý đồng hương Phật tử dành thời gian tham dự Khoá Tu Vu Lan trong 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật mùng 1 đến mùng 3 tháng 9, 2023 … Xem Chi Tiết

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trân trọng kính mời quý phật tử về tham dự Đại Lễ Vu Lan vào ngày Chủ Nhật mùng 10 tháng 9 năm 2023 … Xem Chi Tiết

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2567

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trân trọng kính mời quý Phật tử về tham dự Đại Lễ Phật Đản và Lễ An Cư Kiết Hạ năm 2023 – Phật Lịch 2567 vào ngày Chủ Nhật, 04 tháng 06 năm 2023 Xem Hình Ảnh