Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Đại Lễ Vu Lan

Aug 21

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

May 26

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

English Dhamma Class

Every Wednesday

May 22

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Dhamma Class

Every Sunday

May 26

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Thọ Bát Quan Trai

3rd Saturday of the month

Jul 16
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2024

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trân trọng kính mời quý phật tử về tham dự Đại Lễ Phật Đản vào ngày Chủ Nhật 19 tháng 5 năm 2024 … Xem Chi Tiết

Chương Trình Đón Xuân Giáp Thìn 2024

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Trước thềm năm mới, Ni chúng thiền viện Tường Vân thành tâm kính chúc Chư Tôn Thiền đức sức khỏe an khang, Phật sự viên thành.. Xem Chi Tiết

Khóa Tu Vu Lan 2023

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính mời quý đồng hương Phật tử dành thời gian tham dự Khoá Tu Vu Lan trong 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật mùng 1 đến mùng 3 tháng 9, 2023 … Xem Chi Tiết