"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Đại Lễ Vu Lan

Aug 26

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

May 22

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Lớp Anh văn Phật Pháp

Every Wednesday

May 25

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Lớp Việt Ngữ Phật Phá

Every Sunday

May 28

"Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách - Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà."

Thọ Bát Quan Trai

9:30 AM - 5:00 PM

Jun 19
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Đại Lễ Phật Đản 2019

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng-Ni

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử,
Hàng năm vào ngày trăng tròn tháng tư khi muôn hoa đang nở rộ đó …

Tiệc Thanh Trai

Ban xây dựng Thiền Viện Tường Vân kính mời quý than Hữu, phật tử tham dự buổi tiệc thanh trai:

  • Xây dựng hệ thống solar energy nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng …

Join our Community

Thiền viện Tường Vân được mang tên từ duyên khởi vô cùng xúc động khi Nhóm Phật tử trong Hội Từ Thiện Thiện Duyên (The Charity Group of Good Affinity) có tâm nguyện lập chùa để có nơi trang nghiêm tu tập sau vài năm chuyên làm từ thiện nhằm giúp đở những bô lão neo đơn và trẻ em khuyết tật ở quê nhà qua nhịp cầu thân ái giữa Thiền viện Tường Vân (Virginia) và Chùa Long Thọ (Huế).

“Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách – Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”
Thích Nữ Khánh Đạt