Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử


Ni Chúng tu học và tọa thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm, Việt Nam.

Khóa Lễ Sám Hối tối Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu 08:00 PM – 09:00 PM. (Tại Thiền Viện hay qua Zoom). Zoom Info

Lớp Anh văn Phật Pháp Thứ Tư 02:00 PM – 03:30 PM qua Thiền viện Vô Ưu.

Phương pháp toạ thiền sáng Thứ bảy 10:00 AM – 11:00 AM. Dhamma Dicussion 11:00 AM – 12:00 PM.

Sinh hoạt hàng tuần Chủ Nhật 9:30 AM – 1:00 PM.

Lớp Việt Ngữ “EM YÊU TIẾNG VIỆT” mỗi Tuần vào sáng Chủ Nhật (9:30 AM – 11:00 AM). Trẻ em từ 5 tuổi hay lớn hơn có thể ghi danh.
Xin liên lạc với Cô Giáo:
Kim Hà: 703-855-8845
Cô Định: 571-332-4785

Khóa tu BÁT QUAN TRAI mỗi tháng vào Thứ Bảy tuần thứ ba.

Những ngày ĐẠI LỄ năm 2023
TẾT QUÝ MÃO Chủ Nhật ngày 22.01.2023 (Xem chi tiết)
PHẬT ĐẢN Chủ Nhật ngày 28.05.2023
VU LAN Chủ Nhật ngày 27.08.2023

Ni Chúng Thiền Viện TƯỜNG VÂN AN CƯ KIẾT HẠ từ ngày 28.05.2023 đến ngày 27.08.2023

Xin liên lạc Thiền Viện để biết thêm chi tiết về lịch trình tu học nêu trên.