Lời Ngỏ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Kính gửi quý Phật tử cùng quý ân nhân:

Sau nhiều năm cố gắng xin giấy phép hoạt động, Tu Viện Tường Vân được sự chấp thuận của quận Prince William County có điều kiện là xây dựng  hệ thống vệ sinh (septic), và con đường để xe vào- ra tại cổng chính của tu viện.

Trong tháng 9 năm 2014, chúng ta đã  thực hiện xong hệ thống septic đủ điều kiện để đáp ứng hạ tầng cơ sở theo yêu cầu của county và sẽ cố gắng thực hiện con đường trong tương lai gần.

Mùa thu năm nay chúng ta cũng đã hoàn tất ngôi Nhà Tỉnh-Tâm để thờ cốt của Phật tử quá vãng rất khang trang và yên tĩnh.

Ban Xây Dựng sẽ cố gắng bằng mọi khả năng để hoàn tất những yêu cầu của quận để ngôi nhà tâm linh Tu Viện Tường Vân sẽ tiến xa hơn trên con đường phụng sự Tam Bảo, phụng sự tha nhân.

Tu Viện Tường Vân được khang trang như hôm nay là do sự thương tưởng ủng hộ từ tịnh tài, tịnh vật và công sức của quý Phật tử gần xa.  Ước mong quý Phật tử cùng quý ân nhân tiếp tục ủng hộ chương trình xây dựng ngôi Tam Bảo :

  • Hệ thống septic:                        $60,000          Con đường xe vào-ra:           $120,000
  • Quý vị có thể ủng hộ chương trình xây dựng giai đoạn 1 ( phrase 1) bằng cách thỉnh tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đồng để thờ tại Tu Viện Tường Vân, mỗi tượng $1,250 Mỹ kim. (gửi nhiều lần)
  • Góp gạch xây chùa-mỗi viên gạch $100
  • Tùy hỷ cúng dường

Xin chân thành cảm niệm công đức, kính chúc tất cả quý Phật tử cùng quý ân nhân thân tâm thường lạc, vô lượng an lành.

“Tường Vân khai pháp an tâm nơi đất khách,

Tu Viện kết duyên nguyện độ chốn ta bà.”

Kính thư,

Thích Nữ Khánh Đạt