Bài Thơ Thương Tặng 8 KTS Trẻ

Bài Thơ Thương Tặng 8 KTS Trẻ

Thương tặng 8 kiến trúc sư của ACG Team

“Ai đi dệt mộng sơn hà
Con về lập nguyện xây nhà đại bi
Gắng lo bồi đức lập công
Thanh trong nước mát từ bi xuống đời
Em quy y lòng thảnh thơi
An chay giữ giới một đời thong dong
Minh là ngọc sáng trong lòng
Tường Vân mây hiện điềm lành khắp nơi.”

Nguyễn Trí Toàn pháp danh Thanh Mãn, Trần văn Hữu- Thanh Thiện Tâm, Nguyễn Huy Hiệu-Thanh Thiện Viên, Trịnh Minh Thành-Thanh Thiện Phước, Ma Thanh Vĩnh-Tâm Phật Nguyện, Hồ Trung Hiếu-Thanh Thiện Đạo, Nguyễn Đức Lợi-Thanh Thiện Trí, Đinh Thị Lừng-Thanh Huệ Nhẫn.

Với tất cả niềm tin,
Sư Cô Thích Nữ Thanh Liễu