Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2018

Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2018

1. Ni Chúng tu học và toạ thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm, Việt Nam. 2. Phật tử sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật. 3. Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng Thứ Tư hàng tuần. 4. Lớp Việt Ngữ mỗi tuần vào sáng Chủ Nhật (9 giờ 30 sáng). 5. Khoá tu Bát Quan Trai mỗi tháng vào Thứ Bảy tuần thứ ba. 6….Keep Reading

Tai Chi Class

Tai Chi Class

Tai Chi Class 1st Saturday Of The Month, 9 AM – 12 PM Teaching By: Hằng Tâm 24 Form – Tai Chi Sword – Tai Chi Fan- Ba Duan Jun (Bát Đoạn Cẩm) Please Call (571) 274-7828 Ahead Of Time

Weekly Schedule

Weekly Schedule

Wednesday (12:30 -3:00 PM): English Class Saturday (3rd Week Of The Month): 8 Precepts Saturday (10 AM – 12 PM): English Class At Tuong Van Sunday (9 AM – 1 PM):  Community Activities

Daily Schedule Practice

Daily Schedule Practice

4:30 AM: Awakening bell + Bell 1 4:40 AM: Bell 2 4:45 – 6:00 AM: Bell 3 + Prostrate + Sitting Meditation Monday – Tuesday – Thursday – Friday  3:30 AM: Awakening bell 3:45 AM: Bell 1 3:55 AM: Bell  2 4:00 – 6:00 AM: Bell 3 +  Prostrate + Sitting Meditation Morning:  6:30-6:45 AM: Exercise 6:45 AM: Bell 1 6:55 AM: Bell 2 7:00 AM: Bell 3 + Breastfast…Keep Reading