Thư Mời Chiêm Bái Phật Ngọc

Thư Mời Chiêm Bái Phật Ngọc

THƯ MỜI CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC

(từ 18 THÁNG 04 ĐẾN 03 THÁNG 05, 2015)

“Lành thay Chư Phật ra đời,
Lành thay Giáo Pháp cao minh
Lành thay Tăng Già hòa hợp
Lành thay Tứ Chúng đồng tu.”

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Ngưỡng Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thiền Đức, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni:

Chúng con Ni chúng xuất gia tại Tu viện Tường Vân cung kính bái thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng-Ni thùy từ hoan hỷ quang lâm đến Tu Viện Tường Vân trong ngày Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc để chứng minh cho buỗi lễ cung nghinh Phật Ngọc cầu nguyện cho Thế Giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc.

Kính thưa qúy đồng hương Phật tử:

Chúng tôi xin thành kính chia xẻ những điều lành vi diệu đến qúy Hội Đoàn, qúy Chùa Viện, qúy Đồng hương phật tử trong vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland, Virginia, West Virginia và những vùng lân cận một tin mừng đáng kể trong năm 2015 kể từ ngày 16 tháng 04 cho đến 03 tháng 05 tây lịch, Tu Viện Tường Vân sẽ có đại phước duyên để cung thỉnh Tôn Tượng Phật Ngọc ( The Jade Buddha) quang lâm đến Tu Viện Tường Vân để qúy phật tử cùng qúy đồng hương không phân biệt tôn giáo có dịp chiêm ngưỡng, đảnh lể và cầu nguyện cho Thế Giới Hòa Bình, Nhà Nhà An Vui nhất là Sự Bình An Trong Tâm Tưởng Của Mỗi Chúng Ta, những ai chưa có tín tâm nơi Tam Bảo nhờ duyên lành này phát tín tâm, những ai đã có niềm tin sâu nơi Phật và giáo pháp của Ngài nhờ đại nhân duyên nầy phát tâm tiến tu dũng mãnh không lui sụt.

Kính thưa qúy vị, để có duyên lành gặp Phật là một phước duyên vô cùng hy hữu. Đã hơn 2500 năm trong vô lượng kiếp luân hồi sinh tử chúng ta vẫn còn có mặt nơi đây phải chăng vì nghiệp lực hay nguyện lực? Đức Phật đã giác ngộ giải thoát bằng con đường tu Bồ Tát Hạnh trong vô lượng kiếp, đời sau cùng Ngài đã hành thiền miên mật qua 6 năm khổ hạnh nơi rừng sâu, 49 ngày thiền định ngồi duới cội bồ đề để rồi một sớm sao mai vừa mọc dưới gốc cây Bồ Đề thân thương đã bao lần giúp che mưa tránh nắng Ngài đã chứng đắc con đường giác ngộ để giải thoát cho chính mình và chỉ dạy cho nhân thiên con đường thoát khổ. Chúng ta không có đại phước để sanh ra thời có Phật nên đã lưu lạc khắp nơi trong 6 cõi ba đường.

Thưa qúy vị, chúng ta đang có mặt nơi đây cho dù là nghiệp lực hay nguyện lực, nhưng chúng ta vẫn còn có ít nhiều túc duyên trong quá khứ nên chúng tôi cũng như qúy vị sẽ có duyên lành để được chiêm ngưỡng đảnh lễ hóa thân của Ngài qua tôn tượng Phật Ngọc. Một tượng Phật Ngọc vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử được tạc từ một tảng đá qúy mang tên “Polar Pride” tức là niềm kiêu hảnh của Bắc Cực, trong thế giới tâm linh người ta tin tưởng rằng ngọc thạch chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường có thể giúp chửa lành bệnh và khiến cho tà ma yêu quái lánh xa. Tượng Phật Ngọc sau khi hoàn tất đã trị giá khoãng 5 triệu Mỹ kim đã được vinh danh là Kỳ Quan Thế Giới, tượng cao 4m85 kể cả pháp tòa và đài sen. Chúng ta sẽ cùng câu hội về đây để đảnh lễ chiêm ngưỡng và cùng nhau quán chiếu thâm ý Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí, Đại Hùng, Đại Lực của Đấng Cha Lành Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bạt Ngàn Trí Tuệ qua hình tượng Phật ngọc qúy báu.

“Thân Phật thanh tịnh như lưu ly. Trí Phật sáng ngời như trăng tỏa
Phật ở thế gian thường cứu khổ. Tâm Phật không đâu không từ bi.”

Ba mươi hai tướng tốt và 80 vẽ đẹp của Ngài đã được bàn tay của các nghệ nhân của một công ty điêu khắc nổi tiếng ở Thái Lan chạm trổ tinh vi suốt 5 năm công phu vi tế từ một khối ngọc hoàn hảo có 3000 năm tuổi không một chút tỳ vết đã được khám phá ở một mỏ đá qúy ờ miền Bắc Canada .

Qúy vị thân mến, Phật Ngọc sẽ về đây lặng yên ngồi trên pháp tòa oai nghi trầm mặc tỏa chìếu năng lượng của tình thương và trí tuệ. Theo Đức Lạt Ma Zopa Rinpochee: “ Phật ngọc sẽ thắp sáng toàn cõi thế gian, sẽ mang lại niềm an lạc hạnh phúc không thể nghĩ bàn, góp phần ngăn chận những cuộc hủy hoại tàn phá đang xảy ra khắp nơi, kể cả nạn chiến tranh.” Hình ảnh Phật Ngọc đã được phác họa điêu khắc theo tượng Đức Bổn Sư thờ ở Bảo Tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng ( Mahaboddhi) bên Ấn Độ.

Một đêm nọ từ miền núi tại thung lũng Katmandu, xứ Nepal Ngài Lạt Ma Zopa đã nằm mộng thấy khối ngọc ở Canada, Ngài đã gọi điện thoại cho đệ tử Ian Green và khuyến khích ông nên tìm đến nơi để thỉnh cho được khối ngọc ấy và tạo dựng tượng Phật. Do thắng duyên này nên Phật tử khắp nơi trên thế giới đã có duyên lành để cùng nhau hướng về chiêm ngưỡng tôn tượng Phật Ngọc có một không hai trong cuộc đời từ đó phát tín tâm tiến tu không thối chuyển.

Ban Tu Học sẽ có những ngày tu học cùng những thời khóa Sám Hối, dâng đèn cầu nguyện để hồi hướng phước lành góp phần cầu nguyện cho Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc.

Ban Tổ Chức thiết tha kêu gọi các thiện nguyện viên hãy phát tâm góp một bàn tay cùng với chúng tôi thiết kế cổng tam quan, trang trí hoa tươi quả ngọt, hương thơm đèn sáng, thanh tịnh thân tâm trang nghiêm đất Phật, bảo quản tôn tượng Phật Ngọc trong những tuần lễ Phật ngự tại đây để báo đáp Phật ân , kế đến để cung đón Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thiền Đức Tăng-Ni khắp nơi về chứng minh, đây là dịp để qúy vị cùng chúng tôi tạo công bồi đức hồi hướng phước lành cho gia đình trong cơ duyên có môt không hai trong đời và bao nhiêu ước mơ của phật tử vùng Hoa Thịnh Đốn đã trở thành sự thật.

Ban Tổ Chức cung thỉnh Phật ngọc thành kính tri ân sự hùn phước đóng góp cho chi phí thỉnh Phật ( $15,000 USD) đến với với qúy vị đã phát tâm.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Khánh Đạt
TM Ban Tổ Chức Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngọc

Mọi sự ủng hộ cho việc thỉnh Phật Ngọc xin gửi về:

Tu viện Tường Vân 2101 James Madison Hwy. Haymarket, VA 20169
Memo: Thỉnh Phật Ngọc
Email: thichnuthanhlieu@yahoo.com
Website: www.tuongvan.org