Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2019

Ngày Tu Bát Quan Trai vào mỗi thứ bảy tuần thứ ba: Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính hướng dẫn Lớp Anh Văn Phật Pháp: Thứ tư (1:00 PM – 3:00 PM): Học trực tiếp qua facebook Thiền viện Vô Ưu Thứ bảy (10:00 AM – 12:00 PM): Phương pháp tu thiền Chủ Nhật (9:30 AM – 1:00 PM): Sinh hoạt hàng tuần LỚP VIỆT NGỮ “EM YÊU TIẾNG VIỆT”…Keep Reading

Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2018

Ni Chúng tu học và toạ thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm, Việt Nam. Phật tử sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật. Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng Thứ Tư hàng tuần. Lớp Việt Ngữ mỗi tuần vào sáng Chủ Nhật (9 giờ 30 sáng) Khoá tu Bát Quan Trai mỗi tháng vào Thứ Bảy tuần thứ ba. Những ngày ĐẠI LỄ năm 2018:…Keep Reading

Tai Chi Class Opening in 2018

1st Saturday Of The Month, from 9 AM to 12 Noon Teaching By: Hằng Tâm 24 Form – Tai Chi Sword – Tai Chi Fan – Ba Duan Jun (Bát Đoạn Cẩm) Please Call (571) 274-7828 Ahead Of Time

Weekly Schedule

Wednesday (12:30 -3:00 PM): English Class Saturday (3rd Week Of The Month): 8 Precepts Saturday (10 AM – 12 PM): English Class At Tuong Van Sunday (9 AM – 1 PM): Community Activities