Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử Năm 2018

 1. Ni Chúng tu học và toạ thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm, Việt Nam.
 2. Phật tử sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật.
 3. Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng Thứ Tư hàng tuần.
 4. Lớp Việt Ngữ mỗi tuần vào sáng Chủ Nhật (9 giờ 30 sáng)
 5. Khoá tu Bát Quan Trai mỗi tháng vào Thứ Bảy tuần thứ ba.
 6. Những ngày ĐẠI LỄ năm 2018:
 •  TẾT MẬU TUẤT 2018
 • PHẬT ĐẢN: Chủ Nhật ngày 27.5.2018
 • GÂY QUỸ TẠI THIỀN VIỆN: Chủ Nhật 10.6.2018
 • VU LAN: Chủ Nhật 26.8.2018
 • Gây Quỹ tại Nhà Hàng: Chủ Nhật: 4.11.2018
 1. Ni Chúng Thiền Viện TƯỜNG VÂN AN CƯ KIẾT HẠ từ ngày 20.5.2018 đến ngày 19.8.2018

Lưu ý:  Xin liên lạc Thiền Viện để biết thêm chi tiết về lịch trình tu học nêu trên.

WRITTEN BY: admin

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields